Detta är en sida för musikälskare, och för den som önskar lära sig mer om klassisk musik. Få musikgenrer har haft en så enorm genomslagskraft, vars särdrag influerat utvecklingen av en stor mängd nya genrer. Begreppet “klassisk musik” är egentligen bara ett samlingsnamn, men brukar framför allt kopplas till västerländsk konstmusik. På denna blogg kommer vi att djupdyka i i genren, reda ut begreppen, och ge exempel på allt från kompositörer till instrument.

Var ska man börja?

Även om man inte har en klar bild av vad som är klassisk musik har man ändå med största säkerhet hört exempel på det. Stilen har med stor fördel anammats av bland annat filmvärlden, eftersom få musikaliska framträdanden låter så pampiga som en symfoniorkester. Den klassiska musiken har ofta strävat efter att fånga en viss känsla, vilket den ofta gör väldigt väl. För att få en uppfattning om vad som är utmärkande för genren kan man helt enkelt börja med en sökning på Spotify eller Youtube där det finns en uppsjö av spellistor med utmärkta exempel.

Ett omstritt påstående om genren är att den skulle kunna göra barn som får höra musiken smartare. Studier har visat att musik över huvud taget är en viktig stimulans för hjärnan, men det måste inte nödvändigtvis vara klassisk musik. Det som däremot talar för genrens fördel är dess komplexa sammansättning, till skillnad från andra musikstilar. I till exempel verk av Mozart, Bach eller Beethoven förekommer en rad olika melodislingor och stämmor, vilket stimulerar hjärnan på ett sätt som inte annan musik gör. Barn som får lyssna på klassisk musik utvecklar större spatiala förmågor, vilket påverkar hur vi uppfattar världen omkring oss.

Historiska rötter

Det som vi i västvärlden kallar för klassisk musik är en del av den europeiska musikhistorien, men det är viktigt att komma ihåg att andra länder och kulturer har sina alldeles egna musikaliska ursprung. Trots detta är den klassiska musiken mycket bred, och innefattar i sig en mängd olika stilar och tidsepoker. Vissa använder begreppet för att beskriva musik från antiken eller tidig medeltid, medan andra utgår ifrån en senare startpunkt. Wienklassicismen är dock en av de mest framstående stilarna inom genren, som för många utgör typexemplet på vad som är klassisk musik.

Musikens status

Den klassiska musiken bottnar i ett slags elitism, där musiken rangordnades på ett sätt vi inte längre brukar göra. Den stämpeln lever fortfarande kvar, vilket gör att klassisk musik kan kännas överlägsen och svårtillgänglig – något snobbigt och komplicerat. Men musik är till för alla, och det är hög tid att bryta ner dessa murar och föreställningar. Tack vare media, såsom filmer och spel, når den klassiska musiken ut till en bredare publik. Dessutom finns det många konserthus och teatrar som strävar efter att sprida den klassiska musiken i sammanhang som tilltalar fler. Det finns också många lärare och pedagoger som väljer att använda musiken i klassrummet i samband med helt andra ämnen, vilket bidrar till lugn och fokus.

Oavsett om du är en sporadisk lyssnare eller en stor musikentusiast så är den klassiska musiken en självklar del av vårt kulturella arv och vår vardag.