Bli skolad i klassisk musik

För många är intresset och kärleken till klassisk musik så stor att det inte räcker med att bara vara en lyssnare – de väljer att själva utöva musiken. Oavsett om du är ung eller gammal är det varken för sent eller för tidigt att plocka upp ett instrument och bli en del av den klassiska musikvärlden. Men för att verkligen mästra stilen kan det vara klokt att söka sig till individer och läroverk som kan erbjuda en gedigen skolning, och här följer några exempel på hur det kan se ut.

Suzukimetoden

Som namnet antyder är detta en pedagogisk metod snarare än en enskild kurs, men det är en fantastisk utgångspunkt för den som vill mästra den klassiska musiken, och då särskilt de allra yngsta. Metoden utvecklades av en japansk pedagog vid namn Shinichi Suzuki, som själv råkade vara en skicklig violinist. Hans mål var att skänka glädje till barn genom musiken i sviterna efter andra världskriget, men insåg med tiden att musiklärandet kunde bli något större. Suzuki noterade hur snabbt barn kan snappa upp språk, och hans teori var att barn kunde göra detsamma med ett instrument. Att lära sig spela skulle alltså fungera på samma sätt som att lära sig ett språk, och man skulle börja så tidigt som möjligt. Han utgick ifrån fiolen, och tanken var att instrumentet skulle växa med barnet, så man använder helt enkelt olika storlekar allteftersom barnet växer. Till skillnad från den strikta musikundervisning som präglat många institut genom historien fokuserar Suzukimetoden istället på det lustfyllda lärandet.

Precis som vid språkinlärning är tanken att barnen lär sig genom att lyssna, och därför använder man inte noter under den första fasen med instrumentet. Barnen lär sig spela på gehör, och lär sig spela musikstycken utantill bara genom att lyssna. Musikteori och notläsning införs med tiden, och det är upp till läraren att avgöra när det passar. Fokus ligger också på uppträdande, som bör ske ofta för att göra det till en vana för barnen och motverka nervositet. Man utgår ifrån den västeuropeiska klassiska musiken, men tanken är att musiken ska förenas över landsgränserna som ett gemensamt språk.

På högskolor och universitet

För den som vill bli professionellt skolad musiker finns det otaliga läroverk, både i Sverige och utomlands, som erbjuder kurser och utbildningar inom klassisk musik. På Kungliga Musikhögskolan finns det ett stort urval på flera nivåer. En utbildning på kandidatnivå brukar innefatta kurser på huvudinstrument, ensemble och musikteori. Ensemble brukar vara en viktig del av klassisk musik, eftersom den ofta utförs i mindre grupper eller orkesterformat. Att både få privata lektioner på sitt valda instrument och att spela i orkester brukar vara viktiga komponenter i de flesta musikutbildningar. Båda formerna har sina fördelar, och därför är kombinationen så viktig. Under den privata lektionen är det möjligt att få personligt anpassad coachning, och man utvecklas snabbare på sitt instrument. Att spela i ensemble är viktigt, inte bara för det sociala sammanhanget, men också komplexa färdigheter som bara går att lära i grupp. Orkestern är dynamisk, och som musiker finns det så mycket mer att förhålla sig till.